Kennisgroep Kwaliteitszorg

Jongetje dat over zijn rekenboek doordringend naar je kijkt

Iedere school wil zijn onderwijskwaliteit blijven verbeteren. Om dat ook te kunnen doen, vindt de PO-Raad het essentieel dat ieder schoolbestuur de zorg voor die kwaliteit structureel heeft ingebed in zijn school of scholen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door iemand te vragen de kwaliteitszorg op alle scholen gezamenlijk aan te sturen. De Kennisgroep Kwaliteitszorg helpt de kwaliteitszorg te versterken door ervaringen van alle kwaliteitszorg functionarissen op bovenschools niveau te delen.

Over de Kennisgroep

De kennisgroep Kwaliteitszorg bestaat uit bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers van wie het bestuur lid is van de PO-Raad. Steeds meer schoolbesturen stellen iemand aan die specifiek de kwaliteit op de scholen bewaakt. Deze medewerker kwaliteitszorg houdt in de gaten hoe de scholen het doen, zorgt dat wordt bijgestuurd wanneer een school aan kwaliteit dreigt in te boeten, brengt risico’s in kaart en geeft adviezen hoe bijvoorbeeld een school de kwaliteit kan verhogen. De functie-inhoud van medewerker kwaliteitszorg kan fors uit uiteen lopen. Van een coach die de directeuren op verzoek kan ondersteunen, een bovenschoolse intern begeleider tot iemand die als directeur onderwijskwaliteit is aangesteld. Dat maakt het interessant om met elkaar in gesprek te gaan.

De Kennisgroep komt drie keer per jaar een dag bijeen. Deelnemers aan de Kennisgroep kunnen zich voor iedere bijeenkomst aanmelden via de website van de PO-Raad.

Op de agenda

Belangrijke thema’s die tijdens deze Kennisgroep worden besproken, zijn bijvoorbeeld:

  • Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers kwaliteitszorg en hun plaats in de organisatie? Wat zijn de capaciteiten die nodig zijn voor deze rol en functie?
  • Wat wordt gevraagd van bestuurlijke kwaliteitszorg? Hoe richt ik dat in?
  • Hoe organiseer ik een goede systematiek voor visitaties en audits?
  • Wat zijn succesvolle interventies voor verbetering?