Analyse

Een schoolbestuur dat te maken krijgt met een zeer zwakke school kan een beroep doen op het analyseteam van de PO-Raad. U kunt al in een vroeg stadium contact met ons opnemen, bijvoorbeeld nadat u mondeling van de Inspectie van het Onderwijs hebt vernomen dat de school zeer zwak wordt. We maken dan direct een eerste afspraak om de situatie te bespreken. De PO-Raad heeft een team van deskundigen klaarstaan met veel ervaring op het gebied van ondersteuning aan zeer zwakke scholen. Dit team heeft niet alleen kennis van het regulier onderwijs, maar ook van het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. 

Hoe werkt het?

Na het eerste gesprek bieden we een analyse aan, die we binnen vier (school)weken uitvoeren. In deze analyse kijkt een analist naar de situatie van de school aan de hand van bestaand materiaal (het recente inspectierapport, gegevens CFI en Cito) en een schoolbezoek van gemiddeld twee tot drie dagen.

De analyse sluit aan op de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs, de aspecten waar de Inspectie naar kijkt. In het verlengde daarvan kijken we naar het functioneren van het team, het management en andere onderdelen van de organisatie. De PO-Raad laat deze analyse uitvoeren door gekwalificeerde analisten. De analist zal de uitkomst van de analyse met u (bestuur en schoolleiding) bespreken. Het biedt u een goede basis om een opdracht te kunnen geven aan een interne of externe partij voor het maken van een plan van aanpak, samen met de school. Schoolbesturen van een zeer zwakke school kunnen na de analyse ook de hulp inroepen van de Vliegende Brigade. Verder kunnen zij de analist vragen om het bestuur bij te staan als 'Monitor', om te bezien of de school de goede stappen tot verbetering zet.

Aan het analysetraject zijn voor school en schoolbestuur geen kosten verbonden. 

Vliegende brigade

Een schoolbestuur met een zeer zwakke school kan de hulp inroepen van de Vliegende Brigade. De Vliegende Brigade bestaat uit zeer ervaren adviseurs op het gebied van de begeleiding aan scholen die zeer zwak of onvoldoende scoren. De 'vliegeniers' richten zich in deze trajecten op die indicatoren van het onderwijsleerproces (een of meer) die door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld. De exacte inrichting van de ondersteuning wordt bepaald in een gesprek tussen schoolbestuur, school, analist (indien van toepassing), de coördinator van de Vliegende Brigade  en de projectleider van het project.

Voor een schoolbestuur van een zeer zwakke school zijn aan de ondersteuning van de Vliegende Brigade geen kosten verbonden.

Monitoring

Een schoolbestuur met een zeer zwakke school kan het programma Goed worden en goed blijven verzoeken extra ondersteuning te leveren door de analist in te zetten als 'monitor'. In dit geval kan de adviseur die de analyse van de school heeft gemaakt het schoolbestuur ondersteunen in de vervolgstappen na de analyse. De analist monitort - met het schoolbestuur - of de school tijdens het verbeterproces de juiste stappen zet. Voor een schoolbestuur van een zeer zwakke school zijn aan de monitoring geen kosten verbonden.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke van der Linde.