Anders organiseren

De samenleving is sterk veranderd, maar het onderwijs is al tijden op dezelfde manier georganiseerd: één leraar voor één klas voor vijf dagen per week. Eigentijds onderwijs vraagt om continue verbetering, ook van de organisatie van het onderwijs. Zoals het onderwijs nu is ingericht biedt het onvoldoende mogelijkheden om antwoorden te geven op de uitdagingen die de samenleving van ons onderwijs vraagt.

Uitdagingen waar het primair onderwijs mee te maken heeft zijn onder andere het lerarentekort, passend onderwijs, werkdruk en ontwikkelingen rondom Integrale Kindcentra. Anders organiseren kan scholen en schoolbesturen kansen bieden slim met deze uitdagingen om te gaan en de grenzen van wat mogelijk is op te zoeken. Daarnaast biedt anders organiseren de mogelijkheid het onderwijs toekomstbestendig in te richten, passend bij de huidige behoeften van leerlingen en ouders. Onderwijskwaliteit staat hierbij altijd voorop. 

Strategische agenda: innovatie aanjagen

Voor een individuele school of bestuur is continu innoveren een lastige klus. Daarom is het belangrijk om samen te werken. Door krachten te bundelen krijgt innovatie en anders organiseren een kans. De PO-Raad wil innovatie aanjagen zodat we kinderen eigentijds onderwijs kunnen blijven bieden. Dat hebben schoolbesturen ook met elkaar afgesproken in de Strategische agenda van de PO-Raad. 

Wat doet de PO-Raad?

Anders organiseren, hoe doe je dat nu echt? De PO-Raad wil de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het bij elkaar brengen en ontsluiten van kennis en goede voorbeelden uit de praktijk delen, zodat iedere school en ieder bestuur hiervan makkelijk gebruik kan maken. Je vindt de goede voorbeelden uit de praktijk op het platform Samen Slimmer PO.

Laatste nieuws