E- planner voor ontwikkelingsperspectief 

De sector Limburg van de Aloysiusstichting zal gaan werken aan een meer opbrengstgerichte cultuur aan de hand van ontwikkelingsperspectieven van deze leerlingen. Na minstens drie toetsmomenten benoemt de school de uitstroombestemming en per vakgebied de leerrendementsverwachting.

Bestanden bij deze pagina