Opbrengstgericht werken gerelateerd aan variaties in instructievormen

Deze scholen (PI scholen) hebben als doel van hun schoolontwikkeling de leeropbrengsten te verhogen via het verbeteren van het klassenmanagement, het vergroten van zelfstandigheid van de leerlingen en het uitwerken en differentiëren van de kwaliteit van de instructie. Het bestuur wil samen met de teams adequate instructievormen ontwikkelen en leerkrachten trainen in het hanteren van deze instructievormen. Samen met de leerkrachten zullen deze instructievormen praktisch worden uitgewerkt.

Bestanden bij deze pagina