PCBO Voorst, Prisma Almere en INOS Breda

Opbrengstgericht werken

Deze besturen gaan in beeld brengen wat de gewenste informatiestromen zijn vanuit de scholen naar het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting. Door een documentenanalyse en interviews wordt eerst de stand van zaken in beeld gebracht. Daarna wordt ingegaan op de ideale situatie. Het resultaat is een drietal informatiecanons. Omdat er wordt gewerkt met een groot, middelgroot en klein bestuur zullen deze canons voor een groot deel van de sector interessant zijn.

Bestanden bij deze pagina