Sarkon, de Gouw, SAKS/SKB en De Dijken

Versterking R en D middelen

Vijf schoolbesturen in Noord Holland gaan aan de slag binnen hun organisaties de focus van sturen op resultaat naar opbrengstgericht leiderschap te verleggen. Binnen het project zullen verschillende schoolleiders en leerkrachten een opleidingstraject rondom deze thematiek volgen. Dit opleidingstraject wordt door de besturen zelf bekostigd. Aan het traject zullen echter modules rondom onderzoek en analyse toegevoegd worden. Ook zullen leerkrachten via opdrachten zelf onderzoek doen naar de resultaten op de school.

Bestanden bij deze pagina