Opbrengstgericht werken, een cultuurverhaal

SKPO Novum wil de onderzoekende houding van de leraren verder ontwikkelen. De focus hierbij ligt op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. De centrale onderzoeksvraag dient voor alle leraren te zijn wat interventies in het onderwijsleerproces bijdragen aan de uiteindelijke ontwikkeling van de kinderen. De bereikte resultaten vormen de input om aan de hand van onderzoek in de praktijk kritisch naar het eigen handelen te kijken. Van belang daarbij is dat leraren zichzelf de goede vragen stellen.

Bestanden bij deze pagina