Stichting voor speciaal onderwijs op reformatorische grondslag in de Regio Zuid Holland Zuid

Opbrengstgericht Werken en versterking R&D

In Barendracht wil het bestuur de cyclus op het meten van de ontwikkelingen van leerlingen en groepen verbeteren. De huidige LVS zijn hier voor het SBO nog onvoldoende ingericht om op leerkrachtniveau feedback te geven over de resultaten. Hiermee gaan de schoolleiders en teams zelf aan de slag. Hierbij wordt aandacht besteed aan het dusdanig inbedden in de organisatie dat het niet ten koste gaat van de teamgeest.

Bestanden bij deze pagina