In 2010 heeft de PO-Raad de beschikking gekregen over een gedeelte van de middelen die bestemd zijn voor onderzoek- en ontwikkelactiviteiten in de sector primair onderwijs. De projecten die in 2010 vanuit deze middelen zijn gestart, zijn inmiddels afgerond (althans het deel dat uit de subsidie heeft plaatsgevonden). Via het menu aan de linker zijde kunt u door korte beschrijvingen van deze projecten en de resultaten navigeren. Ook is er een monitorrapport beschikbaar. In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitvoering van de verschillende projecten, worden interessante ontwikkelingen opgespoord en verbeterpunten voor het vervolg geformuleerd. Met het menu aan de linkerkant kunt u door de verschillende SLOA-projecten navigeren.

Naast deze projecten zijn er ook subsidiegelden ter beschikking gesteld aan het project SKOLA dat zich richt op het toegankelijk maken van (wetenschappelijke) kennis en het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de (onderwijs)praktijk. Dat project is een initiatief van de schoolbesturen Lucas Onderwijs en BOOR.

SLOA-projecten

* Almeerse Scholen Groep
* CNS Nunspeet
* Kapriom
* Kindante
* Leerplein055
* Lucas Onderwijs/BOOR
* Meerderweert
* PCO Accrete
* SCO R'IJssel
* Stichting Tangent
* VCO Oost-Nederland
* VPCO Oost-Groningen
* VVO-Leiden
* Vivente e.a.

Bestanden bij deze pagina