De ontwikkeling van de kwaliteitszorg binnen de Almeerse Scholen Groep

De Almeerse Scholen Groep werkt binnen dit project aan het invoeren van een intern auditsysteem op basis van zelfevaluatie. Directeuren en intern begeleiders van de onder het bestuur ressorterende scholen evalueren de opbrengsten van hun onderwijs door de leerresultaten en het onderwijsleerproces te onderzoeken en mogelijke oorzaken van tegenvallende resultaten in relatie tot het onderwijsleerproces op te sporen. Deze expertise wordt verder ontwikkeld door het geven van kritische feedback op basis van de audits. Deze audits worden uitgevoerd door medewerkers van de scholen die hiertoe worden geschoold door externen. Een kwaliteitsmedewerker vanuit het bestuur legt de verbinding tussen de audits en naar de zelfevaluatie door de scholen.

Bestanden bij deze pagina