Alpha Scholengroep gaat aan de slag met het ontwikkelen van een systematiek, waarin de resultaten van het onderwijs gemonitord worden aan de hand van de criteria die daar door de organisatie zelf aan gesteld worden. Op deze manier wil Alpha Scholengroep samen met de schoolleiders en de teams een professionele cultuur ontwikkelen die gericht is op het realiseren van zo hoog mogelijke leerprestaties. Er wordt gebruik gemaakt van de onderzoeken van Marzano. Zij omschrijven 11 factoren waarvan bewezen is dat zij effect hebben op de leerprestaties.