Haalbaarheid speciale zorgklassen

CNS Nunspeet gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid van speciale zorgklassen binnen de onder het bestuur ressorterende scholen. Deze speciale zorgklassen hebben als doelstelling zorgleerlingen extra kansen te bieden om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen zodat zij een stevige basis hebben om in de klas met het reguliere programma mee te kunnen doen. Bij het project wordt een medewerker van één van de scholen ingezet als R&D-functionaris. Deze functionaris is de kartrekker, voorloper en innovator op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen waaronder het onderzoek naar en de start van de zorgklas.

Bestanden bij deze pagina