Invoering 1-zorgroute

Kapriom wil de implementatie van de 1-zorgroute versterken door in de praktijken van de scholen na te gaan wat werkt (in eerste instantie via zelfevaluatie en later via auditing). De opgedane kennis wordt vervolgens gebruikt ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling en invoering van de 1-zorgroute in de praktijk op de individuele scholen en in de organisatie als geheel.

Bestanden bij deze pagina