Versterken van de R&D functie door middel van een rekenleerkring

Stichting Kindante (voorheen Focus soo) wil de kwaliteit van het rekenonderwijs in de scholen verder verbeteren. Om dit te bewerkstelligen gaan zij een schooloverstijgende rekenkenniskring opzetten van leerkrachten die evidence-informed (op basis van onderzoeksresultaten) aan de slag gaan met het verbeteren van het rekenonderwijs. Daarbij staat het met en van elkaar leren centraal.

Bestanden bij deze pagina