Peuter-Kleutergroepen Leerplein055/Kinderopvang OOK

Leerplein 055 werkt samen met Kinderopvang OOK aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van peuters en kleuters via gezamenlijk aanbod van combinatiegroepen peuters/kleuters. In deze groepen worden 3,5 jarige kinderen uit de peuterspeelzaal een viertal dagdelen samengebracht met kinderen uit groep 1. In het project zullen op basis van een analyse van de opbrengsten de onderliggende methode en aanpak verder worden geprofessionaliseerd door middel van (praktijk)onderzoek.

Bestanden bij deze pagina