Structuur en autonomieondersteuning van leraar en leerling

Meederweert gaat in het project aan de slag met het verbeteren van het leerkrachthandelen door beter aan te sluiten bij de leerbehoeften van kinderen op het gebied van wereldoriëntatie. Dit doen zij door te onderzoeken hoe leerkrachten op dit moment leerlingen aansturen en begeleiden, op basis van onderzoeksresultaten een gezamenlijke aanpak ter verbetering te ontwikkelen, deze in praktijk te brengen en te onderzoeken wat het effect van deze aanpak op het leerkrachthandelen is. Leerkrachten leren hierbij van en met elkaar in een kennisnetwerk over de scholen heen.

Bestanden bij deze pagina