Leidinggeven aan je school vanuit een bewust gekozen onderwijsconcept

PCO Accrete gaat binnen het project de onderwijskwaliteit verbeteren door het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij de schoolleiders ten aanzien van de vertaling van hun schoolconcept in de praktijk. Op basis van de onderzoeksbevindingen neemt de schoolleider initiatieven om het schoolconcept verder te concretiseren en te implementeren. Het bestuur zal als onderdeel van het project een onderzoeksgroep van schoolleiders opzetten die samen werken aan het versterken van hun onderzoeksvaardigheden, het kunnen leidinggeven gebaseerd op data en het doorvertalen van een concept in de praktijk van de school.

Bestanden bij deze pagina