Project opbrengstgericht werken SCO R'IJssel

SCO R'IJssel wil de kwaliteit van het onderwijsleerproces versterken door de onderzoekende houding van leerkrachten (in opleiding) te stimuleren. Dit doen zij in samenwerking met de Pabo van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen). De 10 scholen die onder het bestuur van SCO R'IJssel ressorteren worden partnerscholen van de Pabo. Leerkrachten op de betreffende school en leerkrachten in opleiding werken dan onder begeleiding van vakdocenten van de Pabo en speciaal opgeleide stagebegeleiders aan het analyseren van hun opbrengsten in relatie tot de gestelde doelen en relateren dit aan hun eigen handelen.

Bestanden bij deze pagina