Zelfevaluatie met kijkwijzer pedagogisch didactisch handelen

Stichting Tangent werkt binnen het project aan het verbeteren van sturing van het primaire proces door MT's van scholen te leren planmatig en systematisch vorm te geven aan zelfevaluatie. In de zelfevaluatie zal het leren waarderen van het pedagogisch didactisch handelen de primaire focus zijn. De MT's leren hun eigen praktijk op dit gebied te onderzoeken en de verzamelde informatie te duiden in relatie tot het primaire proces. Op basis van de verzamelde gegevens worden vervolgens resultaten geformuleerd voor nieuw beleid. In het verlengde van het zelfevaluatietraject wordt in schooljaar 2011/2012 gestart met de scholing van een team van auditoren (afkomstig van de scholen) die audits kunnen gaan uitvoeren om de kwaliteit van de zelfevaluatie te controleren.

Bestanden bij deze pagina