Het leren in alle lagen van de schoolorganisatie

Op de scholen van VCO Oost-Nederland is sinds schooljaar 2006/2007 gestart met het verbeteren van de leeropbrengsten op het gebied van taal en rekenen. VCO Oost-Nederland wil binnen dit project de onderzoekende houding van directeuren en leerkrachten stimuleren door hen onderzoek te laten doen naar effectieve interventies op het gebied van taal en rekenen: wat werkt? Op basis van de onderzoeksresultaten worden positieve factoren in de organisatie geborgd en besluiten genomen over vervolgontwikkelingen.

Bestanden bij deze pagina