De school als maatschappelijke onderneming

De onder de besturen ressorterende scholen willen zich ontwikkelen tot en profileren als een maatschappelijke onderneming. Dit heeft geleid tot de start van een onderzoek naar de school als maatschappelijke onderneming; een school die maatschappelijk gestuurd onderwijs verzorgt en een bijdrage levert aan het oplossen van taakoverstijgende maatschappelijke vraagstukken. Het onderzoek onder leiding van het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam moet antwoord geven op de vraag hoe horizontale verantwoording en maatschappelijke focus van scholen in te vullen is.

Bestanden bij deze pagina