Opbrengstgericht onderzoeken in de rekenpraktijk

VPCO Oost-Groningen werkt binnen het project aan het stimuleren en verankeren van de onderzoekende houding van leerkrachten op het gebied van rekenen. Daarbij wordt de doorgaande lijn in het rekenonderwijs in combinatie met de referentieniveaus Rekenen als leidraad gebruikt. Op basis van de uitwerking van de referentieniveaus Rekenen in tussendoelen en leerlijnen leren leerkrachten onder begeleiding van externe adviseurs hun methode analyseren en op basis daarvan formuleren welke aanpassingen er nodig zijn en wat dit van de leerkracht zelf verlangt.

Bestanden bij deze pagina