In 2011 heeft de PO-Raad de beschikking gekregen over een gedeelte van de middelen die bestemd zijn voor onderzoek- en ontwikkelactiviteiten in de sector primair onderwijs. De projecten die in schooljaar 2011/2012 vanuit deze middelen zijn gestart, zijn einde schooljaar 2012/2013 afgerond (het gaat dan om het deel dat vanuit de subsidie heeft plaatsgevonden). Via het menu aan de linkerzijde kunt u door korte beschrijvingen van deze projecten en de resultaten navigeren. U vindt er ook links naar de instrumenten (checklist, kijkwijzers, observatie-instrumenten, stappenplannen etc.) die in deze projecten zijn ontwikkeld en die u wellicht ook (na het geschikt maken voor uw eigen situatie) kunt gebruiken in uw eigen praktijk.

Een deel van de middelen is ingezet voor de monitoring van de projecten en het uitvoeren van een overkoepelend onderzoek. In het monitorrapport (monitorrapport) wordt verslag gedaan van de uitvoering van de verschillende projecten. Doel van het overkoepelend onderzoek, was het identificeren van factoren en condities die de voor schoolontwikkeling benodigde onderzoekende houding van schoolbesturen, scholen en leerkrachten bevorderen. Op basis van het onderzoek blijken een positieve attitude ten opzichte van het onderwerp, deskundigheid en ervaring, leiderschap en taakverdeling, facilitering (in tijd en geld), doelgerichtheid en duidelijkheid en samenwerking belangrijke condities voor een bijdrage van onderzoek en een onderzoekende houding aan schoolontwikkeling. In het rapport van het overkoepelend onderzoek (eindrapportage overkoepelend onderzoek) worden beknopte portretten geschetst van drie projecten die een voorbeeld zijn van een goede praktijk op het terrein van onderzoek en ontwikkeling waarbij (een aantal van deze) gunstige condities gelden.

SLOA-projecten

* ASKO
* Conexus
* De Groeiling
* GPO-WN
* INOS (Eureka)
* INOS (zelfevaluatie)
* PCBO Apeldoorn
* PCBO Leeuwarden e.a.
* St. Acis e.a.
* St IJsselgraaf e.a.
* St. O2A5 e.a.
* Zaan Primair

Bestanden bij deze pagina