Versterken van het pedagogisch didactisch handelen door middel van datafeedback 

Korte informatie over de inhoud van het project
Dit project was er op gericht om het pedagogisch-didactisch handelen van leraren en management teams te versterken door middel van datafeedback. Nagegaan is in welke mate de ontwikkeling van een onderzoekende houding door de leerkracht, bijdraagt aan de versterking van het pedagogisch handelen en welke effecten hieruit voortvloeien. Het onderzoek geeft inzicht in de belemmerende en bevorderende factoren die door de betrokkenen worden ervaren tijdens de ontwikkeling van zo’n onderzoekende houding.
Het project stelt een integrale benadering voor. De organisatie streeft er naar om op alle niveaus een onderzoekende cultuur op te bouwen en deze te continueren. 
 
Wat is er onderzocht?
De onderzoeksvragen zijn:

  • Hoe draagt het ontwikkelen van een onderzoekende houding van leraren, SMT-leden (incl. directeuren) en bestuur bij aan het versterken van het pedagogisch didactisch handelen van de leraar?
  • In welke mate draagt het verbeterde pedagogisch didactisch handelen bij aan betere leerresultaten?
  • Welke factoren belemmeren of bevorderen het proces van het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij de verschillende betrokkenen?

 
De resultaten
Het systematisch monitoren van de resultaten wordt door de scholen als zeer positief ervaren. Er is meer openheid in de groep directeuren als het gaat om de bespreking van de kwaliteit van de scholen, de weerstand die daartegen bestond is afgenomen. De betrokken scholen zijn enthousiast over de kijkwijzer die in het project is ontwikkeld. Ook het bestuur geeft aan waardering te hebben voor het project. Van de projectleider mag het bestuur een nog actievere rol aannemen door bijvoorbeeld zelf de gesprekken met de directeuren te voeren over de schoolontwikkeling en de resultaten.
 
Concrete handreikingen die het project heeft opgeleverd
Het onderzoeksproject heeft een observatie-instrument en kijkwijzer voor pedagogisch didactisch handelen in de klas opgeleverd (observatie-instrument en kijkwijzer). Ook De kijkwijzer is gerelateerd aan de SBL competenties. Bovendien zijn er diverse presentaties gemaakt met toelichtingen op het project, het instrument en de resultaten. (presentatie kijkwijzer,  presentatie reflectie en feedback , presentatie van het project Lunteren)

Bestanden bij deze pagina