INNOVEST: Investment, investigation, innovation

Korte informatie over de inhoud van het project
Het doel van dit onderzoeksproject is de onderzoekende houding van leden van het management team, schoolleiders en leerkrachten binnen de context van een professionele leergemeenschap te verbeteren. De redenering is dat door het versterken van de onderzoekende houding de kwaliteit van het onderwijs verbetert en daarmee de resultaten van leerlingen hoger worden op de kennisgebieden lezen, taal en rekenen.

Leden van het management team (MT), schoolleiders en leerkrachten hebben voor dit project een professionaliseringstraject gevolgd, waarin zij onderzoek hebben gedaan naar de eigen professionele cultuur en leiderschap binnen de school. Zij zijn hierbij begeleid door externe experts.

Wat is er onderzocht?
De onderzoeksvraag is: Hoe kan de schoolleider een onderzoekende cultuur in zijn school realiseren, waardoor onderzoek gericht wordt ingezet bij het verbeteren van de leerresultaten?

De resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat er op de scholen sprake is van een beginnende onderzoekende cultuur, die gebaseerd is op de gezamenlijke visie, ambitie en opvattingen. Vanuit een intrinsieke motivatie wordt deelgenomen aan de scholings- en studiedagen. Deelnemers hebben geleerd om ook buiten de eigen school te kijken en onderzoek te doen. Schoolleiders hebben door dit onderzoeksproject meer inzicht gekregen in de veranderstrategieën behorende bij de totstandkoming van een professionele leergemeenschap.

Het onderzoeksproject heeft geleid tot een andere houding ten opzichte van het leren met elkaar. De evaluatie spreekt van een cultuuromslag als het gaat om het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap op verschillende niveaus. Het bestuur van GPO-WN Alphen aan den Rijn wil dit project voortzetten in het schooljaar 2013-2014.

Concrete handreikingen die het project heeft opgeleverd
Het onderzoeksproject heeft de vragenlijst Leiderschap in Professionele Leergemeenschappen opgeleverd (Vragenlijst Schoolleider en Vragenlijst Leerkrachten). Deze vragenlijst is een instrument om het ontwikkelingsproces van scholen die een professionele gemeenschap willen creëren te monitoren en te stimuleren. Met behulp van deze vragenlijst kan worden vastgesteld hoe leidinggevenden en leerkrachten de onderzoekende cultuur op hun school beoordelen. Daarnaast is een inhoudelijk artikel verschenen waarin vanuit theoretisch perspectief wordt ingegaan op onderzoeksmatig leiderschap (Artikel onderzoeksmatig leiderschap). 

Bestanden bij deze pagina