Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

  • Wat is het verschil tussen artikel 9.6.a lid 3 CAO PO 2013 en de nieuwe regeling?

    Het bovenstaande geldt specifiek voor schoolleiders terwijl de nieuwe regeling over professionalisering van toepassing is op alle werknemers met uitzondering van de schoolleiders. Op grond van de nieuwe regeling krijgen alle werknemers met uitzondering van schoolleiders twee klokuren per werkweek , naar rato, voor de professionele ontwikkeling. Daarnaast stelt de werkgever op schoolniveau/brin niveau gemiddeld 500,- per fte beschikbaar dat de werknemer in staat stelt invulling te geven aan zijn professionalisering. De deskundigheidsbevordering is hiermee komen te vervallen. 

  • Wat zijn andere professionaliseringsactiviteiten, art. 9.6a, lid 3 CAO PO?

    Naast een individueel scholings- of opleidingstraject kunt daarbij denken aan coaching, peer review, interscolaire visitatie en congressen, en ook aan collectieve scholing.

  • Wie komen er in aanmerking voor het persoonlijk budget?

    De directieleden benoemd in schaal AB tot en met AE en DA tot en met DC+: dit zijn directeuren en adjunct-directeuren gekoppeld aan deze salarisschalen, niet zijnde statutair bestuurders.