Opleiden en ontwikkelen schoolleiders

De schoolleider speelt eveneens een sleutelrol bij goed onderwijs. Hij zorgt ervoor dat zijn schoolteam met leraren, klassenassistenten en andere ondersteuners zich daar samen dagelijks voor inzetten. Hij motiveert, zorgt voor een goede werkcultuur en heeft een belangrijke rol in het samenstellen van een sterk en divers schoolteam. Het primair onderwijs telt ruim 8500 schoolleiders.

Schoolleiders hebben jaarlijks recht op een ontwikkelingsbudget waarmee ze zich kunnen bijscholen en verder ontwikkelen. Zij zijn verplicht zich te registreren in het Schoolleidersregister PO. Daarmee tonen ze aan dat ze beschikken over de basiskwalificaties voor schoolleiders. Het gaat dan bijvoorbeeld om visie-gestuurd kunnen werken. Deze kwalificaties zijn vastgelegd in de beroepsstandaard voor schoolleiders.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad helpt schoolbesturen schoolleiders gericht te betrekken bij het verbeteren van het onderwijs op hun scholen. Ze ontwikkelt diverse tools die daarbij ondersteunen en ontwikkelt samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkelen samen een programma waarmee schoolleiders van elkaar kunnen leren. Afspraken over het scholingsbudgetten en registratie in het Schoolleidersregister maakt ze met de vakbonden in de CAO PO.

Meer weten?

Meer weten over het opleiden van schoolleiders, kijk dan op de website van het schoolleidersregister PO en op de website van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk of met beleidsadviseur Stijn Temmen

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Pagina's

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

 • Kan ik als bestuurder een directeur aanstellen die geen onderwijsbevoegdheid heeft voor het PO?

  Ja, dat is mogelijk. In artikel 32 WPO is opgenomen dat een directeur die niet wordt belast met lesgevende taken in het bezit moet zijn van een hbo- of een wo-getuigschrift. Zodra er wel sprake is van lesgevende taken binnen het directeurschap moet men in het bezit zijn van een pabo-diploma.

 • Klopt het dat een universitaire opleiding Onderwijskunde niet voldoende is voor inschrijving in het schoolleidersregister?

  Schoolleiders kunnen registreren als ze kunnen aantonen te voldoen aan de basiskwalificaties als beschreven in de beroepsstandaard.  Er is een aantal opleidingen dat hier helemaal aan voldoet (schoolopleidersopleidingen en Masters Educational Leadership ). Alle andere opleidingen die schoolleiders aandragen, worden beoordeeld op aansluiting bij de beroepsstandaard.  

  Voor wat betreft de opleidingen Onderwijskunde en Onderwijswetenschappen heeft het schoolleidersregister in overleg met de universiteiten besloten dat de inhoud van de studie onvoldoende aansluit bij de beroepsstandaard.

  Schoolleiders die onderwijskunde of onderwijswetenschappen hebben gestudeerd hebben vaak daarnaast management- en/ of leiderschapscursussen gevolgd waardoor de combinatie van de opleidingen mogelijk wel kan leiden tot de conclusie dat de schoolleiders voldoet aan de beroepsstandaard. De individuele diplomawaardering (IDW) kan hiervoor gebruikt worden. Daarnaast is er de mogelijkheid een assessment te doen of een EVC-procedure. De verschillende wegen staan hier uitgelegd.  

  Individuele schoolleiders kunnen met vragen bellen of emailen naar het schoolleidersregister (030-234 73 60 of via info@schoolleidersregisterpo.nl).