Sinds 1 augustus 2014 moeten alle reguliere basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs passend onderwijs bieden. Hoe scholen dat regelen, is in diverse voorbeelden te zien.

Passend onderwijs in vogelvlucht

In 2013 heeft de PO-Raad in samenwerking met andere organisaties de wet Passend onderwijs in beeld gebracht. Bekijk het filmpje>

Van indiceren naar arrangeren

Basisschool De Heerd in Leusden heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met onderwijs aan kinderen die extra zorg nodig hebben. De school stemt het onderwijs zo veel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Het onderwijsaanbod wordt gedifferentieerd aangeboden: voor de een extra uitdaging, voor de ander extra instructie en oefening. De intern begeleider heeft de taak om leraren te begeleiden bij het uitvoeren van passend onderwijs. Samen bekijken ze of er kinderen zijn die extra begeleiding nodig hebben en zo ja, welke begeleiding. De school betrekt ouders altijd bij dit proces en streeft zo naar een goede samenwerking tussen ouders, leraar en kind. Bekijk hier het filmpje van het informatiepunt passend onderwijs>