6. Organisatie en personeel SWV

  • Tripartiete overeenkomst

    Deze presentatie gaat in op de tripartiete overeenkomst tussen werkgeversorganisaties (PO-Raad, VO-raad), werknemersorganisaties (o.a. de AOB en CNV Onderwijs) en het Ministerie van OCW. Er komt een inspanningsverplichting om verlies van expertise (ontslag) door de veranderingen als gevolg van de invoering van het Passend Onderwijs te voorkomen. 

  • Stappenplan voor samenwerkingsverbanden

    De PO-Raad heeft haar leden, in het bijzonder de samenwerkingsverbanden, op 18 april 2013 per brief geïnformeerd over de wijze waarop de “Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs” moet worden uitgewerkt. De brief bevat een 8-stappenplan.

    Handreiking(en)