Netwerk Passend onderwijs

Jongetje dat druk bezig is met kleien

Passend onderwijs is een ingrijpende stelselwijziging die ertoe moet leiden dat alle leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen. Dat vraagt nu maar ook de komende jaren veel inzet van leerkrachten, ondersteunend personeel, managers en bestuurders.

Over het netwerk

Het Netwerk Passend Onderwijs adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd over passend onderwijs. Bijvoorbeeld als het gaat om de vormgeving van passend onderwijs in de regio’s. Op de agenda van het netwerk staan onderwerpen die passend onderwijs raken in brede zin. Vooral op strategisch, bestuurlijk niveau. Het netwerk wordt gevormd door bestuurders uit het regulier en speciaal onderwijs van wie het bestuur lid is van de PO-Raad.

Het Netwerk vergadert vier keer per jaar in Utrecht. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de portefeuillehouder van het bestuur, Rinda den Besten. 

Op de agenda

Onderwerpen die het netwerk bespreekt, zijn bijvoorbeeld:

  • De ontwikkelingen en de voortgang van de afspraken die zijn gemaakt rond de implementatie van passend onderwijs en de afstemming daarover met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • De standpunten van de PO-Raad over en inzet bij zaken die passend onderwijs raken, zoals personele mobiliteit, leerlingvervoer en huisvesting.