Ondersteuning bij passend onderwijs

Passend onderwijs is een ingrijpende stelselwijziging waarbij relatief weinig details in de wet zijn vastgelegd. Dat biedt samenwerkingsverbanden de kans om maatwerk te leveren in datgene waar de lokale situatie om vraagt. Maar het maakt ook dat scholen en samenwerkingsverbanden op zoek zijn naar ondersteuning bij de invulling van alle nieuwe taken.

Het is belangrijk dat scholen en samenwerkingsverbanden de juiste ondersteuning krijgen, zodat leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften niet de dupe worden van ‘kinderziektes’ als gevolg van de stelselwijziging en samenwerkingsverbanden niet ieder voor zich het wiel hoeven uit te vinden.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad organiseert diverse ondersteuningsactiviteiten, zowel landelijk als regionaal. U kunt gebruik maken van de volgende vormen van ondersteuning:

De PO-Raad zoekt bij de organisatie van bovenstaande ondersteuningsactiviteiten zoveel mogelijk samenwerking en afstemming met partnerorganisaties zoals de VO-raad, ouderorganisaties, vakorganisaties, OCW, VWS, AVS en het NJI.

Meer weten?

Neem contact op met de Helpdesk van de PO-Raad of met projectleider Dick Rasenberg. Wilt u onze nieuwsbrief passend onderwijs ontvangen? Mail dan naar Elise Haarman

Laatste nieuws

  • Geef schoolbesturen en samenwerkingsverbanden de ruimte en het vertrouwen om het onafhankelijk toezicht zelf goed te regelen. Dat verzoek doet de PO-Raad aan de leden van de Tweede Kamer, in aanloop naar het debat dat zij volgende week over passend onderwijs voeren.

  • De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt aan het Dashboard passend onderwijs, het instrument dat samenwerkingsverbanden inzicht geeft in hun eigen cijfers en trends. De belangrijkste nieuwe ontwikkeling: samenwerkingsverbanden kunnen nu zelf informatie over hun tlv's uploaden, met als doel een landelijke benchmark. 

  • Voor het derde jaar is het Dashboard passend onderwijs nu onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van Samenwerkingsverband VO Duin en Bollenstreek. Het instrument, dat samenwerkingsverbanden po en vo inzicht geeft in hun kengetallen, is nog in ontwikkeling maar het wordt steeds bruikbaarder, vinden directeur Benno Wiggers en beleidsmedewerker Jeroen van ’t Wout. ,,We zien dat er dit jaar een forse stap is gemaakt.”

Agenda

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Toolbox Passend onderwijs


Alle hulpmiddelen voor het vormgeven van passend onderwijs. 

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Nieuwsbrief Passend onderwijs


Het laatste nieuws vanuit de projectleiding Passend onderwijs