Ondersteuning bij passend onderwijs

Passend onderwijs is een ingrijpende stelselwijziging waarbij relatief weinig details in de wet zijn vastgelegd. Dat biedt samenwerkingsverbanden de kans om maatwerk te leveren in datgene waar de lokale situatie om vraagt. Maar het maakt ook dat scholen en samenwerkingsverbanden op zoek zijn naar ondersteuning bij de invulling van alle nieuwe taken.

Het is belangrijk dat scholen en samenwerkingsverbanden de juiste ondersteuning krijgen, zodat leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften niet de dupe worden van ‘kinderziektes’ als gevolg van de stelselwijziging en samenwerkingsverbanden niet ieder voor zich het wiel hoeven uit te vinden.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad organiseert diverse ondersteuningsactiviteiten, zowel landelijk als regionaal. U kunt gebruik maken van de volgende vormen van ondersteuning:

De PO-Raad zoekt bij de organisatie van bovenstaande ondersteuningsactiviteiten zoveel mogelijk samenwerking en afstemming met partnerorganisaties zoals de VO-raad, ouderorganisaties, vakorganisaties, OCW, VWS, AVS en het NJI.

Meer weten?

Neem contact op met de Helpdesk van de PO-Raad of met projectleider Dick Rasenberg. Wilt u onze nieuwsbrief passend onderwijs ontvangen? Mail dan naar Elise Haarman

Laatste nieuws

  • Voor het derde jaar is het Dashboard passend onderwijs nu onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van Samenwerkingsverband VO Duin en Bollenstreek. Het instrument, dat samenwerkingsverbanden po en vo inzicht geeft in hun kengetallen, is nog in ontwikkeling maar het wordt steeds bruikbaarder, vinden directeur Benno Wiggers en beleidsmedewerker Jeroen van ’t Wout. ,,We zien dat er dit jaar een forse stap is gemaakt.”

  • De Onderwijsconsulenten hadden het dit jaar drukker dan ooit. De organisatie die in lastige situaties helpt met het zoeken naar een passende onderwijsplek, is blij met haar toegenomen naamsbekendheid, maar constateert ook dat zij nog vaak in te laat stadium betrokken wordt.

  • We moeten af van het systeem dat voor elk kind apart afspraken gemaakt moeten worden met zorgaanbieders. Scholen en ouders moeten ervan op aan kunnen dat er een (boven) regionaal dekkend netwerk is, waarbij passende zorg en onderwijs gegarandeerd is voor ieder kind. Daarvoor pleit de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer.

Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Toolbox Passend onderwijs


Alle hulpmiddelen voor het vormgeven van passend onderwijs. 

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Nieuwsbrief Passend onderwijs


Het laatste nieuws vanuit de projectleiding Passend onderwijs