Wij willen het aantal thuiszitters terugdringen; wat is voor ons samenwerkingsverband een realistische doelstelling? Hoeveel leerlingen zijn het afgelopen halfjaar in onze regio naar het so verwezen? Van welke scholen komen ze? Hoe verhoudt dat aantal zich tot het landelijk gemiddelde? Het Dashboard Passend Onderwijs helpt samenwerkingsverbanden antwoorden te vinden op dit soort vragen.

De PO-Raad, VO-raad en het NJI werken hiervoor nauw samen. Samenwerkingsverbanden krijgen via het Dashboard inzicht in het functioneren van het eigen verband dankzij de combinatie van cijfermatige en kwalitatieve informatie in één systeem. Dit inzicht in hun cijfers, resultaten en ontwikkelingen helpt niet alleen bij het afleggen van verantwoording, maar geeft ook informatie om op te sturen en draagt op die manier bij aan de kwaliteitszorg. Daarnaast levert het systeem input van en voor de gemeente met betrekking tot de jeugdhulpverlening en maakt het benchmarking en onderzoek mogelijk.

Inloggen of meer weten?

Ga naar mijn.vensters.nl of mail uw vragen aan info@ondersteuningpassendonderwijs.nl