Voor de samenwerkingsverbanden (swv’s) is een expertpool beschikbaar die kan worden ingezet vanuit de PO-Raad. Deze experts kunnen meedenken met de maatwerkvragen van het eigen samenwerkingsverband of van samenwerkende samenwerkingsverbanden (dat kan ook po en vo zijn). Er is expertise beschikbaar op alle onderdelen uit het ondersteuningsplan. Maatwerk kan bijvoorbeeld worden geleverd op het terrein van passend arrangeren, samenwerking met de jeugdhulp, het organiseren van een collegiaal netwerk in en om de school of op het terrein van TLV-werkprocessen, integrale onderwijszorgarrangementen of governance en financiën. U kunt een verzoek tot maatwerk mailen naar ondersteuningpassendonderwijs@poraad.nl. Er zal dan contact met u worden opgenomen door één van de volgende experts:

  • Bé Keizer
  • Marij Bosdriesz
  • Thieu van Hintum
  • Jaap van Petegem
  • Harry Nijkamp en
  • Lia van Meegen

Trefwoorden