Sinds de start van passend onderwijs moeten basisscholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Om intern begeleiders, schooldirecteuren en directeuren/coördinatoren van samenwerkingsverbanden te informeren over het OPP binnen passend onderwijs en hen te ondersteunen bij de inzet van het OPP, organiseert de PO-Raad per district regionale bijeenkomsten over het ontwikkelingsperspectief.

Zodra de data bekend zijn, worden deze bekend gemaakt via de agenda op deze website.

Lees ook de brochure 'Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs'