Governance is een complex en delicaat onderwerp. Maatschappelijke verantwoording, functiescheiding, intern en extern toezicht zijn belangrijke elementen. In deze managementgame gaan de sleutelfiguren van een samenwerkingsverband op een heel praktische manier met elkaar aan de slag om oplossingen te bedenken voor de eigen situatie. De managementgame is met hulp van de PO-Raad en VO-raad ontwikkeld door een groep deskundigen en vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden. 

In de simulatie governance van de PO-Raad en Wagenaar-Hoes oefenen de deelnemers met fictieve maar realistische casussen, aangepast aan uw situatie. De training is gericht op het versterken van het inzicht en de competenties van de deelnemers om effectief invulling te geven aan besturing en toezicht op het passend onderwijs in het samenwerkingsverband. In de simulatie gaat u doorzien (ratio), doorleven (gevoel en emotie) en doen (gedrag, handelingsrepertoire) met elkaar verbinden. Die verbinding maakt simulaties tot een krachtig leerinstrument.

Voor deze simulatie wordt de helft van de kosten voor de uitvoering als eigen bijdrage gevraagd aan de samenwerkingsverbanden.

Meer weten?

Mail naar info@ondersteuningpassendonderwijs.nl of bel naar telefoonnummer 033-20 40 200.