De PO-Raad organiseert specifieke trainingen/opleidingsdagen voor directeuren, directeur-bestuurders en/of coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Deze worden nu samen met een aantal directeuren van samenwerkingsverbanden voorbereid. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden.