Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

PO-Raad en VO-raad richtten in 2014 het Steunpunt Opleidingsscholen op. Het steunpunt van, voor en door opleidingsscholen draagt bij aan professionalisering van leraren, ontwikkeling van scholen en versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Het steunpunt onderhoudt nauw contact met de opleidingsscholen en brengt opleidingsscholen samen. De nadruk ligt op het delen van kennis en het stimuleren van kennisontwikkeling.

Website 

Op www.platformsamenopleiden.nl staat informatie over diverse inhoudelijke thema’s. Er staan voorbeelden uit de praktijk, documenten en instrumenten met betrekking tot opleiden in de school en de landkaart bevat een overzicht van de (academische) opleidingsscholen.

Vragen en meer informatie

Voor vragen en meer informatie over Platform Samen Opleiden kunt u terecht bij: 

PO-Raad

Projectleiders: Jos van der Pluijm en Gea Spaans
steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl 

VO-raad

Projectleiders: Judith de Ruijter en Esther de Ruijter
steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl 

Laatste nieuws