Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

PO-Raad en VO-raad richtten in 2014 het Steunpunt Opleidingsscholen op. Het steunpunt van, voor en door opleidingsscholen draagt bij aan professionalisering van leraren, ontwikkeling van scholen en versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Het steunpunt onderhoudt nauw contact met de opleidingsscholen en brengt opleidingsscholen samen. De nadruk ligt op het delen van kennis en het stimuleren van kennisontwikkeling.

Website 

Op www.platformsamenopleiden.nl staat informatie over diverse inhoudelijke thema’s. Er staan voorbeelden uit de praktijk, documenten en instrumenten met betrekking tot opleiden in de school en de landkaart bevat een overzicht van de (academische) opleidingsscholen.

Vragen en meer informatie

Voor vragen en meer informatie over Platform Samen Opleiden kunt u terecht bij: 

PO-Raad

Projectleiders: Jos van der Pluijm en Gea Spaans
steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl 

VO-raad

Projectleiders: Judith de Ruijter en Esther de Ruijter
steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl 

Laatste nieuws

  • Op 25 april 2018 stroomde het BOVAG-huis in Bunnik vol met onderwijsprofessionals voor de werkconferentie Zij-instroom. Er was dermate veel animo dat de inschrijving vroegtijdig gesloten moest worden. Dit sluit naadloos aan bij de groeiende behoefte aan zij-instromers. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat veel mensen een baan als leraar overwegen, maar dat slechts weinigen de stap zetten. Een gemiste kans, aangezien zij-instromers andere vaardigheden de school in brengen waardoor er meer diversiteit in de teams ontstaat. Tijdens de werkconferentie ging het er dan vooral ook om hoe de sector zij-instroom kan organiseren.

  • Onlangs publiceerde het Steunpunt Opleidingsscholen twee katernen met als doel meer duidelijkheid te verschaffen in de spraakverwarring over onderzoek in de school en over de functie van onderzoek voor het professionele leren van schoolbesturen, schoolleiders en (aanstaande) leraren.

  • De Scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ is bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. Dit katern uit de Kwaliteitsreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen is gebaseerd op onderzoek naar de rol van onderzoek in schoolontwikkeling en op literatuur over de professionele leergemeenschap.