Asielzoekers en nieuwkomers

De PO-Raad vindt het belangrijk dat elke leerling zijn of haar talent kan ontwikkelen. Dat geldt ook voor asielzoekerskinderen en nieuwkomers. Gelukkig nemen de meeste scholen hierin hun verantwoordelijkheid. Dat neemt niet weg dat de komst van asielzoekerskinderen of nieuwkomers scholen en hun besturen voor lastige situaties kan stellen, zowel op onderwijsinhoudelijk als financieel gebied. Leerlingen komen midden in het schooljaar binnen, dikwijls zonder papieren, maar mét achterstanden en trauma’s.

Wat veel mensen niet weten, is dat de instroom van nieuwkomers op de basisschool nauwelijks afneemt. Dat komt door vele gezinsherenigingen die nog volop aan de gang zijn sinds de vluchtelingencrisis. Onderstaande grafiek illustreert dat:

Om tegemoet te komen aan deze speciale behoeften zijn er voor asielzoekers en nieuwkomers specifieke bekostigingsregelingen. De precieze bedragen zijn te vinden op de website van Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers (LOWAN).

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad wil dat het onderwijs voor deze kinderen goed geregeld is. Daarom ondersteunt de PO-Raad scholen en besturen met bijvoorbeeld bijeenkomsten, factsheets en informatievoorziening op scholen. Dat doet de PO-Raad samen met LOWAN, het centrum voor eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers. Samen met LOWAN behartigt de PO-Raad de belangen voor deze specifieke doelgroepen, ook richting politiek. De PO-Raad overlegt met OCW om de knelpunten zo goed mogelijk op te lossen.

Meer weten?

Voor meer informatie over onderwijs aan asielzoekers en nieuwkomers kun je terecht bij de Helpdesk of adviseur nieuwkomers Boudien Bakker. Houd de website van LOWAN in de gaten voor het laatste nieuws. 

 

Laatste nieuws

Standpunten

 • Stop het gesleep met kinderen

  Breng nieuwkomersgezinnen met jonge kinderen onder op bestaande opvanglocaties met bestaande scholen met nieuwkomersexpertise. Locaties waar ze zo lang kunnen blijven als nodig is. Deze kinderen hebben - meer dan wie dan ook - behoefte aan rust een stabiliteit. 

 • Nieuwkomers en moedertaal

  De PO-Raad onderschrijft het wetenschappelijk aangetoonde belang van een meerjarenplan voor iedere leerling, waarbij de moedertaal van het kind als opstapje gebruikt wordt voor het dagelijkse én schoolse leren. 

Agenda

Net aangekondigd

Pagina's

Meer agenda-items

Nascholing volgen?

LOWAN organiseert en verzamelt relevante studiedagen en opleidingen rond onderwijs aan nieuwkomers. 

Lezen: Ruimte voor nieuwe talenten

Deze brochure helpt leerkrachten, taalcoördinatoren, schoolleiders en bestuurders bij hun keuzes rond nieuwkomers op de basisschool.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer komt een school in aanmerking voor nieuwkomerssubsidie?

  Als er minimaal 4 nieuwkomersleerlingen (asielzoekers/statushouderskinderen en/of overige vreemdelingenkinderen) op één brinnummer staan ingeschreven die korter dan één jaar in Nederland verblijven, dan kan een school extra financiering aanvragen. Er zijn 4 peilmomenten in een jaar. Op het peilmoment dienen 4 nieuwkomerskinderen ingeschreven te staan op één brinnummer.

  Als een school nieuwkomersleerlingen heeft ingeschreven die tussen 1 jaar en 4 jaar in Nederland zijn, kan er per peilmoment ook bijzondere bekostiging worden aangevraagd.

  Meer informatie hierover is te vinden op www.lowan.nl of stel uw vraag aan onze adviseur Boudien Bakker.