Asielzoekers en nieuwkomers

De PO-Raad vindt het belangrijk dat elke leerling zijn of haar talent kan ontwikkelen. Dat geldt ook voor asielzoekerskinderen en nieuwkomers. Gelukkig nemen de meeste scholen hierin hun verantwoordelijkheid. Dat neemt niet weg dat de komst van asielzoekerskinderen of nieuwkomers scholen en hun besturen voor lastige situaties kan stellen, zowel op onderwijsinhoudelijk als financieel gebied. Leerlingen komen midden in het schooljaar binnen, dikwijls zonder papieren, maar mét achterstanden en trauma’s.

Om tegemoet te komen aan deze speciale behoeften zijn er voor asielzoekers en nieuwkomers specifieke bekostigingsregelingen. De precieze bedragen zijn te vinden op de website van Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers (LOWAN).

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad wil dat het onderwijs voor deze kinderen goed geregeld is. Daarom ondersteunt de PO-Raad scholen en besturen met bijvoorbeeld bijeenkomsten, factsheets en informatievoorziening op scholen. Dat doet de PO-Raad samen met LOWAN, het centrum voor eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers. Samen met LOWAN behartigt de PO-Raad de belangen voor deze specifieke doelgroepen, ook richting politiek. De PO-Raad is in overleg met OCW om de knelpunten zo goed mogelijk op te lossen.

Meer weten?

Voor meer informatie over onderwijs aan asielzoekers en nieuwkomers kunt u terecht bij de Helpdesk of bij LOWAN. Voor het laatste nieuws over dit thema kunt u terecht op de nieuwspagina van LOWAN.

 

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items