Asielzoekers en nieuwkomers

De PO-Raad vindt het belangrijk dat elke leerling zijn of haar talent kan ontwikkelen. Dat geldt ook voor asielzoekerskinderen en nieuwkomers. Gelukkig nemen de meeste scholen hierin hun verantwoordelijkheid. Dat neemt niet weg dat de komst van asielzoekerskinderen of nieuwkomers scholen en hun besturen voor lastige situaties kan stellen, zowel op onderwijsinhoudelijk als financieel gebied. Leerlingen komen midden in het schooljaar binnen, dikwijls zonder papieren, maar mét achterstanden en trauma’s.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat elke leerling zijn of haar talent kan ontwikkelen. Dat geldt ook voor asielzoekerskinderen en nieuwkomers. Gelukkig nemen de meeste scholen hierin hun verantwoordelijkheid. Dat neemt niet weg dat de komst van asielzoekerskinderen of nieuwkomers scholen en hun besturen voor lastige situaties kan stellen, zowel op onderwijsinhoudelijk als financieel gebied. Leerlingen komen midden in het schooljaar binnen, dikwijls zonder papieren, maar mét achterstanden en trauma’s.

Wat veel mensen niet weten, is dat de instroom van nieuwkomers op de basisschool niet afneemt. Dat komt door vele gezinsherenigingen die nog volop aan de gang zijn sinds de vluchtelingencrisis. Onderstaande grafiek illustreert dat:

Om tegemoet te komen aan deze speciale behoeften zijn er voor asielzoekers en nieuwkomers specifieke bekostigingsregelingen. De precieze bedragen zijn te vinden op de website van Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers (LOWAN).

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad wil dat het onderwijs voor deze kinderen goed geregeld is. Daarom ondersteunt de PO-Raad scholen en besturen met bijvoorbeeld bijeenkomsten, factsheets en informatievoorziening op scholen. Dat doet de PO-Raad samen met LOWAN, het centrum voor eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers. Samen met LOWAN behartigt de PO-Raad de belangen voor deze specifieke doelgroepen, ook richting politiek. De PO-Raad overlegt met OCW om de knelpunten zo goed mogelijk op te lossen.

Meer weten?

Voor meer informatie over onderwijs aan asielzoekers en nieuwkomers kunt u terecht bij de Helpdesk of adviseur nieuwkomers Boudien Bakker. Voor het laatste nieuws over dit thema kunt u terecht op de nieuwspagina van LOWAN.

 

Laatste nieuws

  • De inzet van ICT op nieuwkomersscholen blijft achter. Terwijl ICT júist hier, met de enorme diversiteit binnen deze groep leerlingen, uitkomst kan bieden. Met een nieuw, praktisch stappenplan voor nieuwkomersscholen op Wikiwijs komt een goede inzet van ICT op nieuwkomersscholen een stap dichterbij.

  • Met enige regelmaat gebeurt het dat scholen met leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn achter het net vissen met de aanvraag van aanvullende bekostiging. Zij bellen dan in paniek met de PO-Raad met het verzoek te bemiddelen met DUO of OCW. Helaas kan de PO-Raad meestal weinig anders dan adviseren bezwaar te maken. Het is dus zaak dat scholen zorgvuldiger omgaan met het aanvragen van speciale bekostiging. Adviseur Boudien Bakker licht dit toe.

  • De PO-Raad adviseert basisscholen de moedertaal van leerlingen niet te negeren, maar juist te benutten.,,Als je woordenschat in je moedertaal groot is, dan helpt dat bij de woordenschat in je nieuwe taal", zo schrijft de krant Zaman Vandaag naar aanleiding van het verschijnen van de handreiking 'Ruimte voor nieuwe talenten' van de PO-Raad. 

Standpunten

  • Nieuwkomers en moedertaal

    De PO-Raad onderschrijft het wetenschappelijk aangetoonde belang van een meerjarenplan voor iedere leerling, waarbij de moedertaal van het kind als opstapje gebruikt wordt voor het dagelijkse én schoolse leren. 

Nascholing volgen?

LOWAN organiseert en verzamelt relevante studiedagen en opleidingen rond onderwijs aan nieuwkomers. 

Lezen: Ruimte voor nieuwe talenten

Deze brochure helpt leerkrachten, taalcoördinatoren, schoolleiders en bestuurders bij hun keuzes rond nieuwkomers op de basisschool.

Veelgestelde vragen

  • Wanneer komt een school in aanmerking voor nieuwkomerssubsidie?

    Als er meer dan vier leerlingen op één brinnummer staan ingeschreven die korter dan twee jaar in Nederland verblijven, dan kan een school extra financiering aanvragen. Meer informatie hierover is te vinden op lowan.nl of stel uw vraag aan onze adviseur Boudien Bakker.