Gezonde leefstijl

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende bewegen en gezond eten en drinken zich beter voelen. Ook weten we hoe belangrijk een gezonde leefstijl is voor de ontwikkeling en schoolprestaties van een kind. Voldoende redenen dus om hier op school aandacht aan te besteden.

Zo kunnen scholen kinderen stimuleren om meer te bewegen en gezond(er) te eten. Maar dat lukt ze niet alleen. Scholen hebben de hulp van ouders, maar ook sporttrainers, (buurtsport)coaches en andere maatschappelijke organisaties nodig. Samen vormen zij het voorbeeld voor de jeugd.

Gezonde schoolpleinen

Een gezond schoolplein geeft kinderen en jongeren ruimte om te bewegen en spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Het schoolplein is één van de meest geliefde speelplekken voor kinderen en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van kinderen om meer te bewegen. Kenmerk van een gezond schoolplein is ook dat kinderen en jongeren er buiten schooltijd terecht kunnen. 

Bewegingsonderwijs

Om kinderen in beweging te krijgen geven scholen bewegingsonderwijs. Veel leerlingen krijgen (zoals afgesproken in het Bestuursakkoord) twee uur gym per week, sommigen zelfs drie. Helaas hebben scholen niet altijd voldoende gymzalen beschikbaar om bewegingsonderwijs te geven. Daarom stimuleren zij bewegen ook op andere manieren, bijvoorbeeld in de pauzes op het schoolplein.

Wat doet de PO-Raad?

 1. De PO-Raad wil scholen ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl. De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad trekken daarom samen op in het programma Gezonde school, dat scholen helpt op structurele wijze aan gezondheid te werken. 
 2. Daarnaast participeerde de PO-Raad in de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde leefstijl. Dit heeft geresulteerd in een doorlopende leerlijn gezonde leefstijl, met bijbehorende leermiddelen en een leerlingvolgsysteemadvies. 
 3. Om haar ambities kracht bij te zetten, heeft de PO-Raad zich daarnaast verbonden aan diverse convenanten en andere afspraken. Ze is betrokken bij:

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over één van de onderwerpen sport, bewegen en een gezonde leefstijl? Neem contact op met beleidsadviseur Anneke Risselada. Of bekijk deze video van het RIVM.

Laatste nieuws

Standpunten

 • Schoolzwemmen blijft vooral in grote steden van levensbelang

  Zonder schoolzwemmen zou één op de vijf kinderen in de grote steden geen zwemdiploma behalen. Belangrijk dus om te behouden in een waterrijk land als Nederland. 

 • School mag nooit afhankelijk zijn van commerciële partij

  De PO-Raad ziet dat het onderwijs en bedrijfsleven steeds meer met elkaar in aanraking komen, vooral rond ICT, techniek en bewegingsonderwijs. Scholen kunnen hier de vruchten van plukken, maar mogen wat de PO-Raad betreft nooit afhankelijk worden van het bedrijfsleven.

 • Verplicht derde uur gym is onhaalbaar en onbetaalbaar

  Een wettelijke norm voor het aantal uren dat scholen moeten besteden aan bewegingsonderwijs druist niet alleen in tegen de vrijheid van onderwijs die in de Grondwet is verankerd, maar schiet ook zijn doel voorbij, vindt de PO-Raad. Bovendien is het onhaalbaar en onbetaalbaar.

Agenda

Komende evenementen

Meer agenda-items

Laat op scholenopdekaart.nl zien wat je doet aan beweging

Voor ouders komt het belang van gym direct na taal en rekenen. 

Gezonde school

Een gezonde leefstijl in het dna van elke school. Dat is de missie van het programma Gezonde school. 

Doe de test!

Bent u al een gezonde school? Doe de test en vraag meteen een vignet aan! (Of kijk waar u nog aan moet werken)

Specialist Sportieve en Gezonde school

In opdracht van het ministerie van VWS bieden zes hogescholen deze nieuwe post-hbo opleiding aan.

Veelgestelde vragen

 • Hoe word ik een Gezonde school?

  Scholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen een Vignet Gezonde School verdienen. Het vignet is een erkenning voor scholen waarmee zij laten zien dat ze planmatig en structureel werken aan minimaal één aspect van gezondheid en niet alleen losse activiteiten hiervoor inzetten. In totaal kunnen scholen acht deelcertificaten behalen, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, sport en bewegen, en sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Ga voor meer informatie naar gezondeschool.nl

 • Wanneer mag ik een tropenrooster instellen?

  Het schoolbestuur kan zelf een tropenrooster instellen bij extreem warm zomerweer, bijvoorbeeld met kortere lessen of kortere dagen. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet de school wel halen (verplichte onderwijstijd).

  Lees ook het artikel:

  Wat te doen bij extreme warmte op school