Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Kindcentra 2020


Een initiatief voor integrale voorzieningen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Onderwijs en opvang samen.

Toolkit Brede School en IKC


Hier vindt u alle instrumenten en publicaties die het Landelijk Steunpunt Brede Scholen de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Landelijke IKC dag


Op 14 september vindt de 4e landelijke IKC dag plaats. Thema is ‘Samen werken en sámenwerken’. Komt u ook?

Logo's van VNG, PO-Raad en Kinderopvang

Veelgestelde vragen

  • Ouders willen hun kind op 3-jarige leeftijd op school laten beginnen, omdat hij een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Is dat wettelijk toegestaan?

    In artikel 39 WPO is de toelatingsleeftijd van leerlingen geregeld. Een leerling mag toegelaten worden tot een school voor primair onderwijs als hij 4 jaar is. In de periode vanaf 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het schoolbestuur kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Als een school leerlingen eerder toelaat dan 4 jaar zijn zij geen leerlingen in de zin der wet en zijn zij niet verzekerd. Zie ook Rijksoverheid.nl

  • Mag de school een ouderbijdrage vragen voor een continurooster?

    Een school die kiest voor een continurooster, is verantwoordelijk voor het organiseren van toezicht tijdens de middagpauze. De school kan een bijdrage in de kosten vragen aan ouders, mits dit op vrijwillige basis gebeurt (vrijwillige ouderbijdrage) en de ouders in de MR ermee hebben ingestemd. Scholen zijn wettelijk verplicht om via de schoolgids helderheid te bieden over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage.

    Meer hierover kunt u lezen op de website van ouders en onderwijs.