Een leerling die wordt gepest kan dat zijn hele leven met zich meedragen. Hoewel het een collectieve taak van de maatschappij is om dit te voorkomen, is er voor de school een centrale rol weggelegd. Kinderen brengen hier een groot deel van de dag door, dus moeten kind én ouder erop kunnen vertrouwen dat de school er alles aan doet om te zorgen voor een zorgeloze schooltijd. Niet alleen binnen de muren van het schoolgebouw, maar ook buiten en online.

Anti-pestprogramma’s

Helaas lukt dat niet altijd. Pesten is een ernstig probleem dat scholen proactief en structureel moeten aanpakken. Daarom hebben de PO-Raad en VO-raad samen met de scholen zelf het Actieplan ‘Sociale veiligheid op school’ opgesteld. Met dit plan zetten zij alles op alles om te zorgen voor een veilige omgeving die alle leerlingen zo verdienen.

De PO-Raad en VO-raad hebben zich in het verleden met succes ingezet om te voorkomen dat scholen verplicht zouden worden met door de wet erkende anti-pestprogramma’s te werken. De sectorraden vinden wetgeving een belangrijk instrument om sociale veiligheid op school te stimuleren en te borgen, maar het is aan de scholen om te kiezen welke vorm zij daarvoor gebruiken. Wel heeft Stichting School & Veiligheid in samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut en de PO-Raad een wegwijzer ontwikkeld voor scholen om hen te helpen bij het kiezen van een effectief programma tegen pesten.