Sport, bewegen en een gezonde leefstijl

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende sporten en bewegen zich gezonder voelen. Ook weten we hoe belangrijk goede voeding is voor de ontwikkeling en schoolprestaties van een kind. De PO-Raad wil een gezonde leefstijl in en rondom het onderwijs bevorderen.

Aangezien kinderen een groot deel van de dag op school doorbrengen, kan aandacht voor een gezonde leefstijl op school een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. En aan hun prestaties en welbevinden. Scholen kunnen kinderen bijvoorbeeld stimuleren om meer te bewegen en gezond(er) te eten. Maar dat lukt ze niet alleen. Scholen hebben de hulp van ouders, maar ook sporttrainers, coaches en andere maatschappelijke organisaties nodig. Samen vormen zij het voorbeeld voor de jeugd.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad zet zich continu in om scholen te ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl. De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben daarvoor in 2012 gezamenlijk de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) opgesteld. Dit is het vervolg op het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs waarin de PO-Raad vorheend participeerde.
In deze agenda, die loopt tot en met 2016, staan de ambities beschreven voor een 'gezonde leeromgeving'. Dit moet in 2016 leiden tot een uitgewerkte doorlopende leerlijn gezonde leefstijl met bijbehorende leermiddelen en een leerlingvolgsysteemadvies. Het uiteindelijke streven is een samenhangend landelijk beleid en samenhangende aanpak voor scholen op het gebied van een gezonde leefstijl zodat zoveel mogelijk kinderen hiervan profiteren.

Om haar ambities kracht bij te zetten, heeft de PO-Raad zich daarnaast verbonden aan diverse convenanten en andere afspraken. Ze is betrokken bij:

- Nationaal onderzoek 'de leerkracht van groene schoolpleinen' (2012 - 2016)
- Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) (2015 – 2020)
- Convenant Vignet Gezonde School (2014 – 2016)
- Convenant Special Heroes (2011-2015)
- Nationaal Programma Preventie/ ‘Alles is gezondheid’ (2014- 2016)
- Onderzoeksprogramma Meedoen met sport (2013-2017)
- Alliantie Nederland Rookvrij (2012-2016)

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het onderwerp Sport, bewegen en een gezonde leefstijl? Neem contact op met beleidsadviseur Anneke Risselada. Of bekijk deze video van het RIVM.

Laatste nieuws

  • Volgende week dinsdag doet de rechter uitspraak in de zaak tegen de badmeesters en leerkrachten van het in 2015 verdronken meisje Salam. Mochten zij schuldig worden bevonden, dan zal dat scholen zeker niet motiveren te gaan zwemmen met kinderen, zegt de PO-Raad in Dagblad Trouw en Het Parool.

  • De inschrijving voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School is verlengd. Scholen die gebruik willen maken van het ondersteuningsaanbod van €3.000 kunnen zich nog tot en met maandag 15 mei inschrijven.

Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

  • Wanneer mag ik een tropenrooster instellen?

    Het schoolbestuur kan zelf een tropenrooster instellen bij extreem warm zomerweer, bijvoorbeeld met kortere lessen of kortere dagen. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet de school wel halen (verplichte onderwijstijd).

    Lees ook het artikel:

    Wat te doen bij extreme warmte op school