De school is een belangrijke speler als het gaat om het stimuleren van een gezonde leefstijl van kinderen. Een gezonde school heeft aandacht voor veel facetten van een gezonde leefstijl. Het gaat er niet alleen om dat kinderen voldoende bewegen, tijdens bewegingsonderwijs of in de pauzes op het schoolplein. Om een gezonde leefstijl van leerlingen te bevorderen, hebben scholen ook aandacht voor een gezond binnenklimaat, voor hygiëne, sociale veiligheid en preventie van roken.

Vignet Gezonde School

Met de Gezonde School-aanpak van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunnen scholen structureel aan gezondheid werken. Scholen die aantoonbaar goed en met gezondheid - in de brede zin van het woord- bezig zijn, kunnen een Vignet Gezonde School verdienen. Het vignet is een erkenning voor scholen waarmee zij bovendien kunnen laten zien dat ze planmatig en structureel werken aan gezondheid en niet alleen losse activiteiten hiervoor inzetten. Er zijn vignetten voor scholen die bijvoorbeeld werk maken van voeding, sport en bewegen, en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Gezonde schoolpleinen

Scholen kunnen ook een vignet Gezonde School behalen, wanneer zij een Gezond Schoolplein hebben. Zo’n schoolplein geeft kinderen en jongeren ruimte om te bewegen en spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Het schoolplein staat in de top die van favoriete speelplekken en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van kinderen om meer te bewegen. Kenmerk van een Gezond Schoolplein is ook dat kinderen en jongeren er na schooltijd terecht kunnen. Veel schoolpleinen zijn dan juist gesloten. Om een Gezond Schoolplein te maken, konden scholen financiering en begeleiding aanvragen. Tot 2016 worden scholen geselecteerd die met zo’n plein aan de slag gaan.

Buurtsportcoaches

Om een gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren, kunnen scholen ook samenwerken met buurtsportcoaches. Zij zorgen voor sport- en beweegaanbod in de buurt. Scholen worden bijvoorbeeld in verbinding gebracht met plaatselijke sportclubs zodat een samenwerking ontstaat en lokaal beweging wordt bevorderd.

Bewegingsonderwijs

Om kinderen in beweging te krijgen, geven scholen bewegingsonderwijs. Veel leerlingen krijgen twee lesuren bewegingsonderwijs in de week, sommigen drie en anderen juist minder. Scholen hebben niet altijd voldoende gymzalen beschikbaar om bewegingsonderwijs te geven. Daarom stimuleren zij bewegen ook op andere manieren, bijvoorbeeld in de pauzes op het schoolplein.

Folder Gezonde school


Een gezonde leefstijl in het dna van elke school. Dat is de missie van het programma Gezonde school 2017-2020. 

Doe de test!


Bent u al een Gezonde school? Doe de test en vraag meteen een vignet aan (of kijk waar u nog aan moet werken).