De Onderwijsagenda Sport Bewegen en een Gezonde Leefstijl kent diverse landelijke experts die scholen kunnen ondersteunen bij hun inspanningen een gezonde school te zijn. Scholen met vragen over specifieke thema's, kunnen terecht bij onderstaande deskundigen.

Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk of met beleidsadviseur van de PO-Raad Steven de Vries