Kennisgroep Onderwijshuisvesting

Foto van nieuw schoolgebouw

Leerlingen, scholen en besturen zijn gebaat bij een betaalbaar schoolgebouw, dat bij groei en krimp goed functioneert en een goede luchtkwaliteit heeft. Zo’n gebouw helpt leerlingen beter te leren, verlaagt het ziekteverzuim onder leerling en werknemer en zorgt ervoor dat zoveel mogelijk geld terecht komt in de klas. De Kennisgroep onderwijshuisvesting wisselt kennis en informatie uit over al deze facetten van onderwijshuisvesting. Zo kunnen steeds meer leerlingen van een goed schoolgebouw profiteren.

Over de Kennisgroep

De kennisgroep Onderwijshuisvesting bestaat uit vertegenwoordigers van een groot aantal schoolbesturen die lid zijn van de PO-Raad. In de meeste gevallen zijn dat beleidsmedewerkers huisvesting of bestuurders met huisvesting in de portefeuille. Zij bespreken alle ontwikkelingen op het terrein van huisvesting en blijven zo op de hoogte van wat er rondom dit thema gebeurt. De PO-Raad op haar beurt, krijgt zo inzicht in regionale ontwikkelingen.

De Kennisgroep komt vijf keer per jaar bijeen (zie de geplande datums hieronder).

Bij vragen over de aanmeldingen kunt u zich richten tot Samantha van den Hoek. Bij Tanja van Nes kunt u terecht voor inhoudelijke vragen.

Thema's

Belangrijke thema’s die tijdens deze kennisgroep worden besproken zijn bijvoorbeeld:

  • de relatie met gemeenten
  • de kwaliteit van de huisvestingsvoorraad
  • renovatie
  • duurzaamheid
  • multifunctionele accommodaties
  • doordecentralisatie en flexibiliteit

Deelnemers krijgen daarnaast de ruimte om op de bijeenkomsten te netwerken en praktijkvoorbeelden en oplossingen uit te wisselen.