Aanpak lerarentekort

Het primair onderwijs stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan leraren. De PO-Raad dringt aan op extra investeringen in het primair onderwijs, zodat het leraarsvak aantrekkelijker wordt voor huidige én potentiële leraren.

Feiten lerarentekort

Het primair onderwijs dreigt in 2022 een tekort te hebben van 4.100 voltijds leraren en schoolleiders. Dit tekort kan oplopen tot 11.000 voltijdsbanen in 2027.

Ongeveer een kwart van de leraren in het primair onderwijs is ouder dan 55 jaar en nadert het pensioen. De instroom van pabostudenten is de afgelopen jaren gedaald en die trend zet naar verwachting door. 

Een aantal regio's heeft al last van een tekort aan beschikbare invallers. De voorspelling is dat vrijwel alle regio’s de komende jaren te maken krijgen met groeiende lerarentekorten in het basis- en speciaal onderwijs.

De inzet van de PO-Raad op het terugdringen van het lerarentekort is niet alleen gericht op de korte termijn maar draagt bij aan de lange-termijn doelstellingen. De PO-Raad pleit voor een strategische insteek gericht op de instroom, doorstroom en uitstroom van de medewerkers.

Trefwoorden