Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

  • Kunnen wij een medewerker die door UWV voor 80-100% arbeidsongeschikt is verklaard, met een vaststellingsovereenkomt ontslaan? Of is hier toestemming van het UWV voor nodig?

    U kunt een arbeidsovereenkomst altijd beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. Uiteraard is medewerking van betrokkene daarvoor nodig (‘met wederzijds goedvinden’). Bij ontslag met toestemming UWV heeft de medewerker recht op een transitievergoeding ook in geval van ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bij een vaststellingsovereenkomst bestaat dat recht niet en medewerkers willen daarvoor meestal wel in de vaststellingsovereenkomst gecompenseerd worden door middel van een ontslagvergoeding. Uiteraard is het aan u om te bepalen of en in hoeverre u daarmee akkoord zou gaan. Daarbij is het mogelijk wel relevant dat er wetgeving in de maak is die de transitievergoeding in gevallen van ontslag na langdurige ziekte gaat compenseren (met terugwerkende kracht is de bedoeling). Die compensatie gaat mogelijk niet op voor een ontslagvergoeding die in de plaats komt van de transitievergoeding.

  • Geldt het generatiepact ook voor werknemers in het onderwijs?

    Nee, het generatiepact is een afspraak van gemeenten en geldt niet in het onderwijs. Vooralsnog is de PO-Raad niet voornemens om een (soortgelijk) generatiepact collectief te organiseren. Een werkgever kan eventueel wel zelf afspraken maken. Dit moet in overleg met het ABP en de Belastingdienst worden gedaan.

  • Binnen onze scholen ontstaat ieder jaar weer de discussie over hoeveel uren er in het taakbeleid voor een leraar moet worden opgenomen voor het schoolkamp. Zijn daar richtlijnen voor?

    Er zijn geen richtlijnen over hoeveel uren er in het taakbeleid moeten worden opgenomen voor het schoolkamp. U moet hier dus afspraken over maken met uw medewerkers. Daarbij moet er rekening worden gehouden met de lange dagen die leraren op schoolkamp maken. Bij de meeste besturen worden echter niet (alle) nachten meegerekend bij het vaststellen van de uren, dan zou schoolkamp erg veel uren uit het taakbeleid in beslag nemen. Uiteindelijk maakt elk bestuur hier eigen afspraken over.