De gemeente Etten-Leur en Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-leur (SKPOEL) hebben de handen ineen geslagen. Ze bedachten samen een ingenieuze constructie om arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Hierdoor zijn er sinds 2015 acht huismeesters/conciërges bij een school aan de slag.

Twee halve banen: conciërge én huismeester

De afgelopen jaren had iedere school een conciërge voor 0,5 fte in dienst. Het was lastig voor de Brede Scholen dat hun conciërges in deeltijd beschikbaar waren, omdat bijvoorbeeld wijkverenigingen na schooltijd van de gebouwen gebruik wilden maken. Daarom werd door SKPOEL en de gemeente het plan bedacht om naast de functie ‘conciërge’ de functie van ‘huismeester’ te introduceren. De conciërge wordt door SKPOEL en de huismeester door de gemeente gefinancierd en beiden worden door het SW-bedrijf geworven. In de praktijk wordt geprobeerd beide functies in één persoon te verenigen. Een win-win situatie voor school én gemeente.

Succesfactoren

Pascalle Strijdonk is coördinerend huismeester van de Brede Scholen. Zij wordt als belangrijkste succesfactor benoemd. Strijdonk maakt de afspraken tussen de schooldirecteuren en de huismeesters/conciërges, waar die communicatie voorheen lastig verliep. Zij heeft het werkoverleg en teambuilding geïntroduceerd, waardoor er nu een poule is gecreëerd en er hierdoor bij ziekte vervanging is geregeld.

Een andere succesfactor was de nauwkeurige selectie van de kandidaten. Er is gekozen voor mensen die zelfstandig kunnen werken en flexibel kunnen omgaan met een dubbele functie. In het SW-bestand is er goed gezocht naar kandidaten die aan deze functie-eisen voldeden.

Financiering

De gemeente en de scholen dragen gezamenlijk de lasten voor de functie huismeester/conciërge. De conciërges staan op de pay roll van de scholen en de huismeesters op de pay roll van de gemeenten. De afspraak tussen de gemeente en de onderwijsstichtingen is dat de financiering structureel is, waardoor dit een duurzame, financieel stabiele constructie is. 

Banenafspraak: meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Het Kabinet en werkgevers in de overheidssector en het onderwijs hebben afgesproken om de komende tien jaar 25.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak moeite om werk te vinden. Daarom is dit geen gemakkelijke opgave, maar wel één die de moeite waard is. Het levert namelijk veel op: maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, gemotiveerde medewerkers en vaak een betere werksfeer.