Sinds 2016 werkt Wajonger Rianne van Geresteijn als klassenassistent bij de Eben-Haëzerschool te Barneveld. Nadat ze acht jaar als vrijwilliger bij de school actief is geweest, is ze nu vanuit de Banenafspraak als volwaardig collega in dienst.

Zelfstandig

Rianne werkt in verschillende kleutergroepen en haar taken in de klas zijn eenvoudig, ondersteunend en niet te complex. Zo helpt ze bij het strikken van de veters, het openen van de broodtrommels en het vullen van mapjes met werkjes van de kinderen. Door haar ervaring als vrijwilliger werkt ze zelfstandig en heeft ze geen begeleiding van een jobcoach nodig. Als er iets is, dan is er wel één leerkracht het aanspreekpunt voor haar.

Rianne ontwikkelt zich nog steeds in haar werk. Ze is ambitieus en wil in de toekomst taken van een onderwijsassistent overnemen, zoals het begeleiden van kinderen bij het rekenen of lezen.

Financiering en intentie tot vaste baan

Rianne heeft een Wajong-uitkering en valt onder het doelgroepenregister. De school kan hierdoor gebruik maken van loondispensatie en komt waarschijnlijk ook in aanmerking voor premiekorting. De directeur, de heer Kole, heeft zelf de benodigde formulieren ingevuld en het administratieve proces niet als lastig ervaren. Rianne heeft nu een tijdelijk contract voor een jaar, maar de Eben-Haëzerschool heeft de intentie om haar een vaste baan aan te bieden. “Het is zo mooi om te zien hoe Rianne is gegroeid nu ze ‘een echte baan’ heeft, dat geeft iedereen in de school veel voldoening,” aldus Kole.

Succesfactoren

Het was een voordeel dat Rianne als vrijwilliger bij de school had gewerkt. Hierdoor was er al vóór haar komst draagvlak bij de school en de ouders. Verder was bekend wat de school en Rianne van elkaar konden verwachten en hoeveel tijd de begeleiding zou gaan kosten.

Voor Rianne was het krijgen van een betaalde baan op de Eben-Haëzerschool een feestje. Ditzelfde geldt voor de betrokken leerkrachten. Voor hen is de werkdruk afgenomen en is er meer tijd om aandacht aan de kinderen te besteden. Dat is beter voor de kwaliteit van het onderwijs en komt ten goede aan de sfeer in de klas.

Banenafspraak: meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Het Kabinet en werkgevers in de overheidssector en het onderwijs hebben afgesproken om de komende tien jaar 25.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak moeite om werk te vinden. Daarom is dit geen gemakkelijke opgave, maar wel één die de moeite waard is. Het levert namelijk veel op: maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, gemotiveerde medewerkers en vaak een betere werksfeer.